С какво се занимаваме

Сортова листа

Предлагаме висококачествен овощен посадъчен материал, произведен според GAP
/Добрите селскостопански практики/ и консултираме за създаване на овощната градина


Двугодишни овощни дръвчета:
I. Ябълки - подложки: M9, М26, МM106.
1.    Роял Гала (Royal Gala) – беритбена зрелост – 20-30 дни преди Голден Би
2.    Скарлет (Scarlet) – беритбена зрелост – 10-20 дни преди Голден Би
3.    Ред Чиф (Red Chief) – беритбена зрелост – 5-10 дни преди Голден Би
4.    Супер Ред Чиф (Super Red Chief) - беритбена зрелост – 5-7 дни преди Голден Би
5.    Старкримсон (Starkrimson) – беритбена зрелост – 5-10 дни след Голден Би
6.   Голден Би (Golden B), Smoothee, Chief – беритбена зрелост – 01-10.09.
7.   Фуджи (Fuji) – беритбена зрелост – 15-20 дни след Голден Би
8.   Грени Смит (Granny Smith) – беритбена зрелост – 20-25 дни след Голден Би
ІІ. Круши - подложка: BA 29,  OHF 333
1.    Кондула (Kondula) – беритбена зрелост – 25.06-05.07.
2.    Кристали (Crystaly) – беритбена зрелост  -10-20.08.
3.    Уилямс (Williams) – беритбена зрелост – 20-25.08.
4.    Хайланд (Highland) – беритбена зрелост – 25-30.08.
5.    Абат Фетел (Abate Fetel) – беритбена зрелост – 10-15.09.
6.    Пас Красан (Passe Crassane)– беритбена зрелост – 20-30.09.
ІІІ. Череши – подложки: P.Mahaleb, CAB.
1.    Бигаро Бурла (Bigarreau Burlat) - беритбена зрелост – 10-20.05
2.    Early Bigi- беритбена зрелост –  0+1 дни след Б.Бурла
3.    Ърли Лори (Early Lory) - беритбена зрелост –  0+1 дни след Б.Бурла
4.    Суит Ърли (Sweet Early) - беритбена зрелост – 0+2 дни след Б.Бурла
5.    Georgia- беритбена зрелост – +6-7 дни след Б. Бурла
6.    Сън Бърст (Sun Burst) - беритбена зрелост – +7-8 дни след Б.Бурла
7.    Харди Джайънт (Hardy Giant) - беритбена зрелост – +8-10 дни след Б. Бурла
8.    Giant Red- беритбена зрелост - +8-10 дни след Б.Бурла
9.    Лапинс (Lapins) - беритбена зрелост – +10-15 дни след Б.Бурла
10.    Ван (Van) - беритбена зрелост – +10-15 дни след Б.Бурла
11.    Феровия (Ferovia) - беритбена зрелост – +10-15 дни след Б.Бурла
12.    Кордия (Cordia) - +15 дни след Б.Бурла
13.    Samba- +15 дни след Б.Бурла
14.    Блек Стар (Black Star) - беритбена зрелост – +15-17 дни след Б.Бурла
15.    Регина (Regina) - беритбена зрелост – +17-19 дни след Б.Бурла
16.    Скина (Skeena) - беритбена зрелост – +20-22 дни след Б.Бурла
17.    Трагана (Tragana) - беритбена зрелост – +22-25 дни след Б.Бурла
18.    Бакердзейка (Bakirdzeika) - беритбена зрелост – +24-26 дни след Б.Бурла
19.    Суит Харт (Sweet Heart) – беритбена зрелост – +28-30 дни след Б.Бурла
20.    Staccato– беритбена зрелост – +35-40 дни след Б.Бурла
IV. Кайсии – подложки: костилкова, от обезвирусени дръвчета и С 29.
1.    Аурора (Аurora) – беритбена зрелост – 25-30/5
2.    Ниови (NIOBH) - беритбена зрелост – 5-10/6
3.    Андонио Ерани (ANDONIO ERANI) - беритбена зрелост – 5-10/6
4.    HARCOT- беритбена зрелост – 10-12/6
5.    ORANGE RED- беритбена зрелост – 10-15/6
6.    ORANGE RUBIN - беритбена зрелост – 12-17/6
7.    KIOTO- беритбена зрелост – 15-18/6
8.    BERTZERON- беритбена зрелост – 18-20/6
9.    Ностос (NOSTOS) - беритбена зрелост – 20– 22/6
10.    Бебеко (Bebeco) – беритбена зрелост –22-25/6
11.     Нирис (NIRIS) - беритбена зрелост – 25-27/6
12.    FARBALY- беритбена зрелост – 5-10/7. Нови сортове: WONDER COT, MAGIC COT, PRIMANDO, PRIMAYA, PRIAMBEL, MEDAGA, ORANGE RUBIN
V. Маслини – сорт: Хондроелиа Халкидикис (Hondroelia Halkidikis) - беритбена зрелост – 10–20.10.
VІ. Нар – сорт: Ермиони (Ermioni) - беритбена зрелост – 15– 20.10.
VІІ. Райска ябълка от сортовете: Фую (Fuyu), Хана Фую (Hana Fuyu) , Циро (Tsiro) и Каки Типо(Kaki Tipo),  всички с  беритбена зрелост –20.10.
VІІІ. Праскови – подложки: GF 677 и  костилкова.
    Трапезни сортове:
1. Спринг Бел (Spring Belle)– беритбена зрелост – 25-30 дни преди     Ред Хейвън
2. Спринг Лейди (Spring Lady)– беритбена зрелост – 20-25 дни преди Ред Хейвън
3. Рубин Рич (Rubin Rich) - беритбена зрелост – 15-20 дни преди Ред Хейвън
4.  Роял Глори (Royal Glory) – беритбена зрелост – 5-10 дни преди Ред Хейвън
5.  Ред Хейвън (Red Haven) – беритбена зрелост – 10-15.07.
    6.  Рич Лейди (Rich Lady) - беритбена зрелост – 2 – 5 дни след Ред Хейвън
7.  Самър Рич (Summer Rich) – беритбена зрелост – 10-15 дни след Ред Хейвън
8.  Симфония (Symphony) – беритбена зрелост – 15-20 дни след Ред Хейвън.
9.   Елегънт Лейди (Elegant Lady) – беритбена зрелост - 20-25 след Ред Хейвън
10. Крест Хейвън (Crest Haven) - беритбена зрелост – 25-30 дни след Ред Хейвън
11. Ред Вали (Red Valley) - беритбена зрелост – 27-30 дни след Ред Хейвън.
12. Файет (Fayette) – беритбена зрелост – 30-35 дни след Ред Хейвън.
13. О’Хенри (O’Henry) – беритбена зрелост - 40-45 след Ред Хейвън
NEW SORTS : ROYAL LEE (20-25/7), SWEET DREAM ( 25-30/7),
WHITE- MARIA BIANKA 5-10/7, OCTAVIA 15-20/8, GLADIS 1-5/9
    Консервни сортове:
1.  Катерина (Katerina) – беритбена зрелост – 10-15.07.
2.  Супер фортуна (Super Fortuna) – беритбена зрелост – 20-25.07.
3.  Andros (Андрос) - беритбена зрелост – 10-15.08.
4.  Everts (Евъртс) - беритбена зрелост – 25-30.08.
   Нектарини:
    1.    Биг Банк (Big Bank) - беритбена зрелост – 20 дни преди Ред Хейвън
1.    Калтези 2000 (Caltezi 2000) – беритбена зрелост – 8-10 дни преди Ред Хейвън
2.    Биг Топ (Big Top) – беритбена зрелост – 5-8 дни преди Ред Хейвън
3.    Ред Голд (Red Gold) – беритбена зрелост – 15-20 дни след Ред Хейвън
4.    Венус (Venus) – беритбена зрелост – 25-30 дни след Ред Хейвън
5.    Magique: – 27-30 дни след Ред Хейвън
6.    Орион (Orion) - беритбена зрелост – 30 дни след Ред Хейвън
7.    Суит Лейди (Sweet Lady) - беритбена зрелост – 35 дни след Ред Хейвън
8.    Морсеани 90 (Morseani 90) - беритбена зрелост – 50 дни след Ред Хейвън

ІХ. Сливи - подложки: Myrobalana С29 и Myrobalana.
1.    Блек Стар (Black Star) – беритбена зрелост – 05-10.07
2.    Санта Роса (Santa Rosa) – беритбена зрелост – 10-15.07.
3.    Блек Амбър (Black Amber) – беритбена зрелост – 10-15.07.
4.    Блек Даймънд (Black Diamond) – беритбена зрелост – 15-20.07.
5.    Фриър (Friar) – беритбена зрелост – 05-10.08.
6.    Fortuna– беритбена зрелост – 10-15.08.
7.    Анджелино (Angeleno) – беритбена зрелост – 05-10.09.
8.    Отъм Джайънт (Autumn Giant) - беритбена зрелост – 10-15.09.
9.     Стенлей (Stenley) – за преработка и за сушене; беритбена зрелост – 25.08.-05.09.
10.    Президент (President) – беритбена зрелост – 25.08.-05.09.
Х. Бадеми - подложка: P.Amygdalus.
1.    Тексас (Texas) – беритбена зрелост – 15-20.09.
2.    Ферадуел (Ferraduel) – беритбена зрелост – 25-30.09.
3.    Ферагнес (Ferragnes) – беритбена зрелост – 25-30.09.
4.    Рецу (Retsou) - беритбена зрелост – 25-30.09
ХІ. Орехи - подложка: Juglans Regia.
1.    Вина (Vina) – беритбена зрелост – 15-20.09.
2.    Хартли (Hartley) -  беритбена зрелост – 25-30.09.
3.    Хлиана (Hliana) - беритбена зрелост – 30.09.-05.10.
4.    Чандлер (Chandler) – беритбена зрелост – 01-05.10.
5.    Франкете (Franquette) – беритбена зрелост – 5-10.10.
ХІІ.  Лешници - подложка: Corylus
1.    Гиагли (Giagli) – беритбена зрелост – 25-30.09.
2.    Екстра Гиагли (Extra Giagli) -  беритбена зрелост – 25-30.09.
ХІІІ. Кестени - подложка: Castanea Sativa.
1.   Пилион (Pillion) – беритбена зрелост – 10-20.10.

 

4003 Пловдив, ул. “Брезовско шосе”/преди прелеза за с.Войводиново/
За техническа консултация и заявки тел.: 0899 486 224 
GSM 0897 790 321; GSM 0899 979 187; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.